Vierde POS Studiedag

Vrijdag 24 mei 2019 heeft de 4e POS Studiedag plaatsgevonden. Dit keer in Vlissingen. Gastheer voor deze dag was Arduin, de organisatie die vanaf 20 mei valt onder ´s Heeren Loo en vanaf dan ook zo genoemd zal worden.

In totaal meer dan 50 deelnemers van verschillende organisatie bezochten deze dag. Als introductie werd een interactieve presentatie gegeven door Dr. Jessica De Maeyer. Zij is coördinator van E-Qual (internationaal Expertisecentrum van Kwaliteit van Bestaan) en lesgever aan HOGENT binnen de vakgroep Orthopedagogiek. De presentatie had betrekking op Kwaliteit van Bestaan en dan meer specifiek de onderliggende waarden die verbonden zijn met dit kader. Een nadruk op de context blijkt een belangrijk inzicht wanneer we kwaliteit van bestaan duurzaam willen verbeteren.

Naast deze presentatie is ook een terugkoppeling gegeven over de uitkomsten van de vorige POS studiedag. Er is onder andere gewerkt aan een nieuwe naam en huisstijl voor Stichting POS NL, er is een POS gesprekskaart gemaakt, een toolkit én voor de kwaliteitsborging van de interviewers is een portfolio ontworpen.

Direct aansluitend op de presentatie volgde de eerste workshopronde. Een workshop van Ries van den Nieuwenhuizen (Orthopedagoog en ontwikkelaar van de methodiek Niet Sturende Communicatie) over ´Echt luisteren´ en ´Niet Sturende Communicatie´. Welke attitudes zijn van belang, waar dien je op te letten wanneer je een goed gesprek wilt hebben met een persoon. De andere workshop werd gegeven door Chris De Rijdt (Expert op het gebied van ondersteunende communicatie en als praktijklector verbonden aan HOGENT). Haar workshop richtte zich op het praktische gebruik van visualisaties in communicatie. Daarbij is kritisch gekeken naar de POS (Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal) en hoe deze nog meer toegankelijk te maken voor mensen die nood hebben aan ondersteuning in de communicatie. Iedere deelnemer heeft deze dag beide workshops kunnen volgen. Tussen de workshops door was er een heerlijke lunch voorzien. Het goede gesprek ging ook toen door, tussen de interviewers onderling. Kortom, een energieke dag waar het belang van goede gesprekken als basis voor het werken aan kwaliteit van bestaan nog eens goed onderstreept is.

De andere workshop werd gegeven door Chris De Rijdt (Expert op het gebied van ondersteunende communicatie en als praktijklector verbonden aan HOGENT). Haar workshop richtte zich op het praktische gebruik van visualisaties in communicatie. Daarbij is kritisch gekeken naar de POS (Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal) en hoe deze nog meer toegankelijk te maken voor mensen die nood hebben aan ondersteuning in de communicatie. Iedere deelnemer heeft deze dag beide workshops kunnen volgen. Tussen de workshops door was er een heerlijke lunch voorzien. Het goede gesprek ging ook toen door, tussen de interviewers onderling. Kortom, een energieke dag waar het belang van goede gesprekken als basis voor het werken aan kwaliteit van bestaan nog eens goed onderstreept is.