Internationale POS bijeenkomst

25 deelnemers uit 13 verschillende landen. Dat was de samenstelling van de internationale POS bijeenkomst die begin september is gehouden. Vanwege corona natuurlijk online, via Teams. Vooraf een echte uitdaging om dit voor elkaar te krijgen, maar in de praktijk bleek het heel eenvoudig. Wat wil je, met zoveel enthousiasme! Binnen de kortste keren had ieder zijn of haar deelname toegezegd. Een mooie, gemengde groep van onderzoekers, leidinggevende, psychologen en nog meer. 

Werken aan kwaliteit van bestaan

Een voor ieder geschikt tijdstip werd gevonden in de middag. Vroeg in de ochtend voor de partner in Amerika, maar ook alweer laat in de avond voor de collega´s uit Japan en Taiwan. Ondanks dat ieder land haar eigen situatie heeft, vinden we elkaar in het werken aan kwaliteit van bestaan. En zicht krijgen op de kwaliteit van bestaan doen we aan de hand van het POS gesprek.  

Ervaringen delen

Omdat de POS ondertussen al een twaalf jaar wordt gebruikt, was dit een goed moment om de verschillende ervaringen eens met elkaar te delen. Aan de hand van 4 punten hebben we de situatie in elk land besproken. Wat is de huidige stand van zaken, wat zijn sterktes in het werken met de POS, waar liggen uitdagingen en wat zijn wensen voor de toekomst. 

POS in beweging

Van duizenden interviews in het ene land naar een Doctoraatsonderzoek rond de POS in een ander land, naar de vertaling en validering van de POS in weer een ander land. Prachtig om al die beweging te zien. 

Werken aan kernthema’s

Op basis van al wat besproken is zijn 7 kernthema´s geformuleerd. Door internationaal samengestelde werkgroepen en onder betrokkenheid van de ontwikkelaars van de POS (Prof. Claes, Prof. van Loon, Prof. Van Hove en Prof. Schalock) zal aan de slag gegaan worden met het uitwerken van die verschillende thema´s. Zo bouwen we met elkaar verder aan de POS en bovenal het bevorderen van de Kwaliteit van Bestaan van mensen, waar dan ook!

Meer weten?

Wilt u meer weten over de POS en ook betrokken raken bij het nationale en internationale netwerk? Neem contact op met contact@posnederland.nl