Instrumenten

Stichting POS NL is aanbieder van diverse instrumenten die perfect passen binnen een persoonsgerichte  ondersteuningsmethodiek die zich richt op het bevorderen van kwaliteit van bestaan. 

Ondersteuningsmethodiek

Waarom doen we wat we doen? Wat moet het resultaat zijn van de ondersteuning die we bieden? Antwoorden op deze vragen kunnen verkregen worden wanneer gewerkt wordt volgens een heldere methodiek. Stichting POS NL promoot van harte het gebruik van de persoonsgerichte ondersteuningsmethodiek.


De basis voor deze methodiek is te vinden in het model van de AAIDD. Deze methdodiek baseert zich op een aantal stappen:

1. Wat zijn de wensen van de persoon

2. Wat is de ondersteuningsbehoefte

3. Opstellen van een ondersteuningsplan

4. Uitvoeren van de ondersteuning

5. Monitoren van de uitvoering

6. Evalueren van de uitkomsten


Voor het meten van de ondersteuningsbehoefte is de Supports Intensity Scale (SIS) een uitermate geschikt instrument. En de POS (Persoonlijk Ondersteuningsuitkomsten Schaal)? Dat is het juiste instrument om de uitkomsten te evalueren.