Onderzoek

Meten van kwaliteit van bestaan is mooi, maar daarmee ben je er nog niet. Wat je echte wilt weten, is hoe je de kwaliteit van bestaan van een persoon kunt vergroten. Door het doen van onderzoek kunnen we leren wat wel en wat niet helpt de kwaliteit van bestaan van een persoon te vergroten. Met Stichting POS Nederland vinden we het belangrijk dat dit soort onderzoek gedaan wordt en werken we daar graag aan mee.


Eerder onderzoek heeft bijvoorbeeld laten zien dat omgevingsfactoren van invloed zijn op het verbeteren van  de kwaliteit van bestaan van mensen. Prof. Schalock (20017) spreekt in dit verband van het creëren van omgevingen in plaats van de nadruk te leggen op dienstverlening als belangrijkste taak voor een organisatie. In een onderzoek gedaan door Claes, Van Hove, Vandevelde, van Loon & Schalock (2012) konden omgevingsfactoren (zoals zelfstandig wonen en het hebben van een reguliere baan of vrijwilligerswerk)  gerelateerd worden aan een hogere uitkomst op kwaliteit van bestaan. Ook Lombardi, Croce, Claes, Vandevelde & Schalock (2016) constateerden een hogere kwaliteit van bestaan bij mensen die kleinschaliger wonen en deelnemen aan activiteiten in de samenleving (zoals een reguliere baan en/of vrijwilligerswerk). 


Vanuit E-Qual, het expertisecentrum rond Kwaliteit van Bestaan in Gent, wordt veel onderzoek gedaan. Hierbij zijn meerdere internationale partijen betrokken. Stichting POS Nederland is met trots een van de betrokken partijen!


Wetenschappelijk onderzoek

De POS en de POS-C (voor kinderen) zijn producten van Stichting POS Nederland. De instrumenten zijn ontwikkeld door Stichting Arduin, Hogeschool Gent en Universiteit Gent. De wetenschappelijke ontwikkeling is het werk van een onderzoeksgroep aan de Universiteit Gent, onder leiding van Prof. dr. Robert Schalock, Prof. dr. Claudia Claes en Prof. dr. Jos van Loon, senior wetenschappelijk medewerker van Arduin. Er wordt voortdurend gewerkt aan de doorontwikkeling van de POS.


Zoals u verder op deze website hebt kunnen lezen, is aan Stichting POS NL ook een wetenschappelijke adviesraad verbonden. De ontwikkelingen binnen POS Nederland willen we graag onderbouwen middels wetenschappelijk onderzoek.