Oprichting Stichting POS Nederland

Radar, Estinea en Arduin zijn drie Nederlandse zorgorganisaties die ondersteuning bieden aan mensen met een verstandelijke beperking. Op 23 maart 2018 hebben zij de handen ineengeslagen en Stichting POS Nederland opgericht. Een krachtige combinatie!

Samen met andere gebruikers van de Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal (POS) en de Supports Intensity Scale (SIS) in Nederland (waaronder Orion, Lievegoed en Maatschappelijk Werk Walcheren) bundelen zij op deze manier hun kennis en werken verder aan het ontwikkelen van nieuwe inzichten en methodieken rond ondersteuning en Kwaliteit van Bestaan.

Kwaliteit van Bestaan

Werken aan het verbeteren van de kwaliteit van bestaan van mensen is meer dan werken aan tevredenheid of gelukkig zijn. Kwaliteit van Bestaan gaat over dat wat belangrijk is voor ieder mens, ook mensen met een beperking. Denk hierbij aan persoonlijke ontwikkeling, zelf keuzes maken en erbij horen in de samenleving. Werk maken van kwaliteit van bestaan is ook werk maken van het VN verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking.

Instrument POS

De POS is een prachtig instrument dat als leidraad dient bij het in gesprek gaan met mensen over hun kwaliteit van bestaan. Dat is de basis van het POS-gesprek. De uitkomsten van dit gesprek zijn het nieuwe vertrekpunt voor het ondersteuningsplan. Met die uitkomsten kan nog veel meer gedaan worden. Op organisatieniveau kan gekeken worden welke beslissingen kunnen bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit van bestaan.

Stichting POS Nederland

Ondanks dat er veel overeenkomsten zijn tussen zorgorganisaties heeft ook iedere organisatie haar eigen manier van werken. De ́couleur locale ́. De samenwerking in Stichting POS Nederland creëert de mogelijkheid om gericht van elkaars kwaliteiten te kunnen leren en samen te werken aan het verder verbeteren van de ondersteuning aan mensen met een beperking. Stichting POS Nederland voorziet onder andere in trainingen en studiedagen met betrekking tot ondersteuning en Kwaliteit van Bestaan. Het gebruikersplatform van Stichting POS Nederland is de ontmoetingsplaats waar nieuwe inzichten en methodieken ontwikkelt kunnen worden. Een wetenschappelijke adviesraad zal de voorgestelde ontwikkelingen vervolgens toetsen. Dat is waar Stichting POS Nederland sterk aan hecht, werken met betrouwbare en valide instrumenten en methodieken.

Symposium en oprichting Stichting POS Nederland

De feestelijke oprichting van Stichting POS Nederland vond plaats tijdens het symposium ́Ondersteuning en Kwaliteit van Bestaan, 10 jaar POS ́. Onder leiding van dagvoorzitter Prof. Geert Van Hove kregen de gasten, waaronder collega ́s van Sozialwerk St-Georg uit Duitsland die binnenkort hun 10.000e POS gesprek zullen houden, een inspirerend programma voorgeschoteld. Prof. Geert Van Hove mocht zelf de aftrap verrichten en onderstreepte het belang van het goede, gelijkwaardige gesprek waar de POS voor staat. De persoon alle tijd en aandacht geven die hij of zij nodig heeft. Aansluiten bij de mogelijkheden in communicatie van de persoon.

De fundamenten met betrekking tot ondersteuning en kwaliteit van bestaan werden door niemand minder dan dé autoriteiten op dit gebied, Prof. Robert Schalock (mede-ontwikkelaar van de POS) en Prof. James Thompson (eerste auteur van de SIS) met de aanwezigen gedeeld. Aansluitend hebben Prof. Claudia Claes en Prof. Jos van Loon kernachtig de ontwikkeling en gebruiksmogelijkheden van de POS onder het voetlicht gebracht. Uitkomsten die zoveel zeggen en nog zoveel meer te leren geven.

Oprichtingsakte

Na deze krachtige woorden van de sprekers volgde het ondertekenen van de oprichtingsakte. Vol enthousiasme plaatsten Beatrijs van Riessen (Estinea), Frans Wilms (Radar) en Peter van Wijk (Arduin) hun handtekening op de oprichtingsakte. Daarmee is Stichting POS Nederland officieel van start gegaan!